ከሞተች ቆይቷል

ሰዓሊና ገጣሚ ገብረ ክርስቶስ ደስታ
ከሞተች ቆይቷል ብዙ ዘመን ሁኑዋል
ብዙ ነበር ጊዜው
ግን ፎቶግራፍዋ፣ ደብዳቤዋም አለ
በጠጉርዋ ጉንጉን የጠቀለለችው
ምን ቀነ ቀጠሮ ነው
ቀን የቀን ጎደሎ
የቀን ጥቁር መጥፎ፡፡
አበባ ሄድኩ ይዤ …
እዚያ አበባ አልጠፋም
በመቃብርዋ ውስጥ አበባ ተኝትዋል፡፡
ስሜቴ ፈነዳ ገላዬን በተነው
ነፍሴን ነቀነቃት
እንባዬ ወረደ ጉንጬን አረጠበው
ለተረሳ ነገር እንዴት ያለቅሳል ሰው!
ለተረሳ ነገር
ምን ጊዜው ቢረዝም . . .
የዚህ አለም ጣጣ እንከራተተኝ
የዚህ አለም ስቃይ እየቦረቦረኝ –
ሲጨንቀኝ ሰውነት
ፍቅሬ ይሁን ያንቺ የኔ መቃብር ቤት፤
ህይወት ነዶ ጠፍቶ ሞት ፍሙን ሲያዳፍን
ያን ጨለማ ጉዋዳ ሄጄ ልተኛበት፡፡
ይመስላል ዘላለም . . .
የወደዱትን ሰው አይን አይኑን ሲያዩት
ይመስላል ዘላለም  አድማስ አልፎ አድማስ፤
ምጥቀት አልፎ ምትቀት፣ ጠፈር አልፎ ጠፈር
ይመስላል ዘላለም ሰው ባካል የሚኖር፡፡
ድሮ አውቀዋለሁ፤
ተረድቼዋለሁ፤
ፀሃይ ጥቁር ስትሆን
ቀን ቀንን ሲያጠላው ሌት ሌትን ሲሸፍን
እረስቼው እንደሁ፡፡
እንዴት አንቺን ልርሳ፣
ነፍሴ አብሮዋት የሚኖር የፍቅርሽ ጠባሳ፡፡
“ፍቅርሽና ፍቅሬ የተወሳሰበው
አልበጠስ አለኛ ብስበው ባስበው”
ማ ነበር . . . ማ ነበር
          ማ ነበር እንደዚህ፣ ብሎ የገጠመው?
ይመስላል ዘላለም
አንች የኔ እመቤት ብት ነበረ
አንት የኔ ጌታ
          አንት የኔ ጌታ ብላን የነበረ
አንች የኔ እመቤት
          ይመስላል ዘላለም፡፡
እንባዬ ወረደ፣ ልቤን አቃጠለው፣ ልቤ ተነደለ
የሰቀቀን እሳት አካሌን ሲያነደው ደደሜ ገነፈለ
የደም ጥቁር እንባ . . .
የቅጠል ጭማቂ አረንገዋዴ አበባ
የደም ጥቁር እንባ
ቆዳ የሚያሳርር መንፈስ የሚያባባ
አልቀሰቅሳትም . . .
ቡዳ እስዋን አይበላም ቢስ እስዋን አያይም
አልቀሰቅሳትም በነፍሴ ተጉዤ እጠይቃታለሁ
አለ ትዝታዋ . . .
          አውቃለሁ – አውቃለሁ
በመቃብርዋ ውስጥ ጢስ እንጨት ይጨሳል
ከርቤ፣ ብርጉድ እጣን . . .
መቃብርዋ ሽቱ
ጣፋጭ መአዛ አለው አጥንትዋ ታቦቱ
መቅደስ ቤተልሄም ቅኔ ማህሌትዋ . . .
እጣኑ ይጨሳል ይታጠናል ቤትዋ
ፍቅሬ ሙሽራዬ
እሜቤቴ ፍቅሬ ያለም አለኝታዬ
አቴትዋ ይታጠናል
ልዩ መአዛ አላት ማግሪፍ፣ ዲዩር፣ ሻናል
በመቃብርዋ ውስጥ ጢስ እንጨት ይጨሳል
በመቃብርዋ ውስት አበባ ተኝትዋል
ፍቅሬ ፍቅሬ  ፍቅሬ፣ ፍቅሬ ፍቅሬ ፍቅሬ
እመቤቴ ፍቅሬ እመቤቴ ፍቅሬ፣ እመቤቴ ፍቅሬ እመቤቴ ፍቅሬ
ፍቅሬ ሙሽራዬ ፍቅሬ ሙሽራዬ፣ ፍቅሬ ሙሽራዬ ፍቅሬ ሙሽራዬ
ፍቅሬ አለኝታዬ ፍቅሬ አለኝታዬ፣ ፍቅሬ አለኝታዬ ፍቅሬ አለኝታዬ
እንባዬ ወረደ . . .
እንግዲህ ይበቃል – ይቅር፣ ይቅር – ይብቃ
በድካም – መድከም፣ ባሳብ ሃሳብ አለ
ባዘን . . .ባዘን . . .ሃዘን . . .

ሰዓሊና ገጣሚ ገብረ ክርስቶስ ደስታ

“ትጠምቂልኝ ጀመር”

“ትጠምቂልኝ ጀመር”
ለጠላሽ መጥመቂያ፣ ጋኑን አጥነሻል
ብቅል አብቅለሻል፣ አሻሮ ቆልተሸል
ጌሾ ቀንጥሰሻል፣ እንኩሮ አንኩረሻል…
* * *
ተጠጥቶ ሳያልቅ፣ ከጋን ያለው ጠላ
ቅራሪው ሳይወጣ፣ ትጠምቂያለሽ ሌላ፡፡
* * *
ያን ሰሞን ሳልጠጣ
በፍቅርሽ ሰክሬ፣ ስምሽን ክንዴ ላይ-
በመርፌ ስነቀስ
በምናብ ስቃትት፣ በቅናት ስጠበስ
አንቺም አትጠምቂ፣ እኔም ጠላ አልቀምስ፡፡
የፍቅራችን እድሜ፣ በጨመረ ቁጥር
የጎሸ – ያልጎሸ፣ አንዳንዴም ፍሊተር
ጠላ በየአይነቱ፣ ትጠምቂልኝ ጀመር፡፡
ሄኖክ ስጦታው

 

“The Prophet” by Khalil Gibran~On Marriage, On Children, On Giving

Download “The Prophet” by Khalil Gibran in ebook

The Prophet free ebook by Khalil Gibran Public Domain PDF It was written in English by the Lebanese Khalil Gibran and published in 1923. Its poetic wisdom and the spiritual universal message has made it a modern classic now translated to more than 40 languages. The work is now in the Public Domain and can be downloaded here in full length as a PDF-file for free. We also have a public domain version ofThe Madman by Kahlil Gibran, you can find it here:

  • On Marriage
  • On Children
  • On Giving

On Marriage

      Then Almitra spoke again and said, “And what of Marriage, master?” 

      And he answered saying: 

      You were born together, and together you shall be forevermore. 

      You shall be together when white wings of death scatter your days. 

      Aye, you shall be together even in the silent memory of God. 

      But let there be spaces in your togetherness, 

      And let the winds of the heavens dance between you. 

      Love one another but make not a bond of love: 

      Let it rather be a moving sea between the shores of your souls. 

      Fill each other’s cup but drink not from one cup. 

      Give one another of your bread but eat not from the same loaf. 

      Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,       Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.
 
      Give your hearts, but not into each other’s keeping.
 
      For only the hand of Life can contain your hearts.
 
      And stand together, yet not too near together:
 
      For the pillars of the temple stand apart,
 
      And the oak tree and the cypress grow not in each other’s shadow.
 

On Children

      And a woman who held a babe against her bosom said, “Speak to us of Children.” And he said: 
      Your children are not your children.
 
      They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.
 
      They come through you but not from you,
 


      And though they are with you, yet they belong not to you.
 
      You may give them your love but not your thoughts.
 
      For they have their own thoughts.
 
      You may house their bodies but not their souls,
 
      For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams.
 
      You may strive to be like them, but seek not to make them like you.
 
      For life goes not backward nor tarries with yesterday.
 
      You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.
 
      The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with His might that His arrows may go swift and far.
 
      Let your bending in the archer’s hand be for gladness;
 
      For even as he loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.
 

On Giving

      Then said a rich man, “Speak to us of Giving.” 
      And he answered:
 
      You give but little when you give of your possessions.
 
      It is when you give of yourself that you truly give.
 
      For what are your possessions but things you keep and guard for fear you may need them tomorrow?
 
      And tomorrow, what shall tomorrow bring to the overprudent dog burying bones in the trackless sand as he follows the pilgrims to the holy city?
 
      And what is fear of need but need itself?
 
      Is not dread of thirst when your well is full, thirst that is unquenchable?
 
      There are those who give little of the much which they have – and they give it for recognition and their hidden desire makes their gifts unwholesome.
 
      And there are those who have little and give it all.
 
      These are the believers in life and the bounty of life, and their coffer is never empty.
 
      There are those who give with joy, and that joy is their reward.
 
      And there are those who give with pain, and that pain is their baptism.
 
      And there are those who give and know not pain in giving, nor do they seek joy, nor give with mindfulness of virtue;
 
      They give as in yonder valley the myrtle breathes its fragrance into space.
 
      Though the hands of such as these God speaks, and from behind their eyes He smiles upon the earth.
 
      It is well to give when asked, but it is better to give unasked, through understanding;
 
      And to the open-handed the search for one who shall receive is joy greater than giving
 
      And is there aught you would withhold?
 
      All you have shall some day be given;
 
      Therefore give now, that the season of giving may be yours and not your inheritors’.
 
      You often say, “I would give, but only to the deserving.”
 
      The trees in your orchard say not so, nor the flocks in your pasture.
 
      They give that they may live, for to withhold is to perish.
 
      Surely he who is worthy to receive his days and his nights is worthy of all else from you.
 
      And he who has deserved to drink from the ocean of life deserves to fill his cup from your little stream.
 
      And what desert greater shall there be than that which lies in the courage and the confidence, nay the charity, of receiving?
 
      And who are you that men should rend their bosom and unveil their pride, that you may see their worth naked and their pride unabashed?
 
      See first that you yourself deserve to be a giver, and an instrument of giving.
 
      For in truth it is life that gives unto life – while you, who deem yourself a giver, are but a witness.
 
      And you receivers – and you are all receivers – assume no weight of gratitude, lest you lay a yoke upon yourself and upon him who gives.
 
      Rather rise together with the giver on his gifts as on wings;
 
      For to be overmindful of your debt, is to doubt his generosity who has the free-hearted earth for mother, and God for father.
 

The Prophet by Khalil Gibran-The Coming of the Ship and On Love

Download
 “The Prophet” by 
Khalil Gibran in ebook

   It was written in English by the Lebanese Khalil Gibran and published in 1923. Its poetic wisdom and the spiritual universal message has made it a 

modern classic now translated to more than 40 languages. The work is now in the Public Domain and can be downloaded here in full length as a PDF-file for free. We also have a public domain version of The Madman by Kahlil Gibran, you can find it here:

  • The Coming of the Ship
  • On Love

The Prophet free ebook by Khalil Gibran Public Domain PDF

The Coming of the Ship

      Almustafa, the chosen and the beloved, who was a dawn unto his own day, had waited twelve years in the city of Orphalese for his ship that was to return and bear him back to the isle of his birth. 
      And in the twelfth year, on the seventh day of Ielool, the month of reaping, he climbed the hill without the city walls and looked seaward; and he beheld the ship coming with the mist.
 
      Then the gates of his heart were flung open, and his joy flew far over the sea. And he closed his eyes and prayed in the silences of his soul.
 


   
  But he descended the hill, a sadness came upon him, and he thought in his heart: How shall I go in peace and without sorrow? Nay, not without a wound in the spirit shall I leave this city. 
      Long were the days of pain I have spent within its walls, and long were the nights of aloneness; and who can depart from his pain and his aloneness without regret?
 


      Too many fragments of the spirit have I scattered in these streets, and too many are the children of my longing that walk naked among these hills, and I cannot withdraw from them without a burden and an ache.
 
      It is not a garment I cast off this day, but a skin that I tear with my own hands. Nor is it a thought I leave behind me, but a heart made sweet with hunger and with thirst.
 
      Yet I cannot tarry longer. The sea that calls all things unto her calls me, and I must embark. For to stay, though the hours burn in the night, is to freeze and crystallize and be bound in a mould.
 
      Fain would I take with me all that is here. But how shall I?
 
      A voice cannot carry the tongue and the lips that give it wings. Alone must it seek the ether.
 
      And alone and without his nest shall the eagle fly across the sun.
 
      Now when he reached the foot of the hill, he turned again towards the sea, and he saw his ship approaching the harbour, and upon her prow the mariners, the men of his own land.
 
      And his soul cried out to them, and he said:
 


     
Sons of my ancient mother, you riders of the tides, 
      How often have you sailed in my dreams. And now you come in my awakening, which is my deeper dream.
 
      Ready am I to go, and my eagerness with sails full set awaits the wind.
 
      Only another breath will I breathe in this still air, only another loving look cast backward,
 
      Then I shall stand among you, a seafarer among seafarers.
 
      And you, vast sea, sleepless mother, Who alone are peace and freedom to the river and the stream,
 
      Only another winding will this stream make, only another murmur in this glade, And then shall I come to you, a boundless drop to a boundless ocean.
 
      And as he walked he saw from afar men and women leaving their fields and their vineyards and hastening towards the city gates.
 
      And he heard their voices calling his name, and shouting from the field to field telling one another of the coming of the ship.
 
      And he said to himself:
 
      Shall the day of parting be the day of gathering?
 
      And shall it be said that my eve was in truth my dawn?
 
      And what shall I give unto him who has left his plough in midfurrow, or to him who has stopped the wheel of his winepress?
 
      Shall my heart become a tree heavy-laden with fruit that I may gather and give unto them?
 
      And shall my desires flow like a fountain that I may fill their cups?
 
      Am I a harp that the hand of the mighty may touch me, or a flute that his breath may pass through me?
 
      A seeker of silences am I, and what treasure have I found in silences that I may dispense with confidence?
 
      If this is my day of harvest, in what fields have I sowed the seed, and in what unrembered seasons?
 
      If this indeed be the our in which I lift up my lantern, it is not my flame that shall burn therein.
 
      Empty and dark shall I raise my lantern,
 
      And the guardian of the night shall fill it with oil and he shall light it also.
 
      These things he said in words. But much in his heart remained unsaid. For he himself could not speak his deeper secret.
 
      And when he entered into the city all the people came to meet him, and they were crying out to him as with one voice.
 
      And the elders of the city stood forth and said:
 
      Go not yet away from us.
 
      A noontide have you been in our twilight, and your youth has given us dreams to dream.
 
      No stranger are you among us, nor a guest, but our son and our dearly beloved. Suffer not yet our eyes to hunger for your face.
 
      And the priests and the priestesses said unto him:
 
      Let not the waves of the sea separate us now, and the years you have spent in our midst become a memory.
 
      You have walked among us a spirit, and your shadow has been a light upon our faces.
 
      Much have we loved you. But speechless was our love, and with veils has it been veiled. Yet now it cries aloud unto you, and would stand revealed before you.
 
      And ever has it been that love knows not its own depth until the hour of separation.
 
      And others came also and entreated him.
 
      But he answered them not. He only bent his head; and those who stood near saw his tears falling upon his breast.
 
      And he and the people proceeded towards the great square before the temple. And there came out of the sanctuary a woman whose name was Almitra. And she was a seeress.
 
      And he looked upon her with exceeding tenderness, for it was she who had first sought and believed in him when he had been but a day in their city.
 
      And she hailed him, saying: Prophet of God, in quest for the uttermost, long have you searched the distances for your ship.
 
      And now your ship has come, and you must needs go.
 
      Deep is your longing for the land of your memories and the dwelling place of your greater desires; and our love would not bind you nor our needs hold you.
 
      Yet this we ask ere you leave us, that you speak to us and give us of your truth. And we will give it unto our children, and they unto their children, and it shall not perish.
 
      In your aloneness you have watched with our days, and in your wakefulness you have listened to the weeping and the laughter of our sleep.
 
      Now therefore disclose us to ourselves, and tell us all that has been shown you of that which is between birth and death.
 
      And he answered,
 
      People of Orphalese, of what can I speak save of that which is even now moving your souls?

On Love
      Then said Almitra, “Speak to us of Love.”
      And he raised his head and looked upon the people, and there fell a stillness upon them. And with a great voice he said:
      When love beckons to you follow him,
      Though his ways are hard and steep.
      And when his wings enfold you yield to him,
      Though the sword hidden among his pinions may wound you. And when he speaks to you believe in him,
      Though his voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden.
      For even as love crowns you so shall he crucify you. Even as he is for your growth so is he for your pruning.
      Even as he ascends to your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun,
      So shall he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth. Like sheaves of corn he gathers you unto himself.
      He threshes you to make you naked.
      He sifts you to free you from your husks.
      He grinds you to whiteness.
      He kneads you until you are pliant;
      And then he assigns you to his sacred fire, that you may become sacred bread for God’s sacred feast.
      All these things shall love do unto you that you may know the secrets of your heart, and in that knowledge become a fragment of Life’s heart.
      But if in your fear you would seek only love’s peace and love’s pleasure,
      Then it is better for you that you cover your nakedness and pass out of love’s threshing-floor,
      Into the seasonless world where you shall laugh, but not all of your laughter, and weep, but not all of your tears.
      Love gives naught but itself and takes naught but from itself.
      Love possesses not nor would it be possessed; For love is sufficient unto love. When you love you should not say, “God is in my heart,” but rather, I am in the heart of God.”
      And think not you can direct the course of love, if it finds you worthy, directs your course.
      Love has no other desire but to fulfil itself.
      But if you love and must needs have desires, let these be your desires:
      To melt and be like a running brook that sings its melody to the night.
      To know the pain of too much tenderness.
      To be wounded by your own understanding of love;
      And to bleed willingly and joyfully.
      To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving;
      To rest at the noon hour and meditate love’s ecstasy;
      To return home at eventide with gratitude;
      And then to sleep with a prayer for the beloved in your heart and a song of praise upon your lips. 


የአክሱም ጫፍ አቁማዳ ~ ደበበ ሰይፉ

ገጣሚ ፣ ጸሐፊ ተውኔትና የሥነጽሑፍ ተመራማሪ ደበበ ሰይፉ

የአክሱም ጫፍ አቁማዳ PDF
/ደበበ ሰይፉ/
ትግራይ ላከ ወሎጋ አበድሮኝ ብሎ አንድ ቁና ጤፍ
ወሎም አፈረና የለኝም ማለቱን ባህሉን መዝለፍ
ቆሌውን መንቀፍ
ላከ ወደሸዋ ምናልባት ቢሰጠው ለሰው እሚተርፍ።
ሸዋም አፈረና የለኝም ማለቱን ወደሐረር ዞረ
ሐረርም መልሶ ባሌን አተኮረ
ባሌም ወደአርሲ፤ አርሲ ሲዳሞን
ሲዳሞም ተክዞ፤ ግን የለኝም ብልስ ማን ያምነኛል ብሎ
ወደጋሞ ላከ አቁማዳ ጠቅሎ።
ጋሞን ብርድ መታው ሐዘን ገባውና
የራሱን ምንዳቤ የግል ስቅየቱን ችሎት በጥሞና
በጋቢ ደቡኖ የልቡን ጠባሳ ሲኖር እንደደህና
ዛሬ የወንድሙን የእርዳኝ አቤቱታ መስማት አልቻለና።
አውጥቶና አውርዶ ላከ ወደ ከፋ እጅግ አስተዛዝኖ
ከሀፍረት ያድነኛል፤ ከረሃብ ያወጣኛል ሲል በአያሌው አምኖ።
ከፋ እንደደረሰው በድንገት አቁማዳው በነብሱ ዋይታ
ሐራራው ተሰማው የሥጋው ድንፋታ
በብልሀት አዛጋ ቆይቶ ቆይቶ የተስፋ ጥል ቀዳ
ሲልክ ከኢሉባቦር አበድረኝ ብሎ እህል በአቁማዳ።
ጭምቱ ይሉባቡር ይኖር የነበረ የቤቱን ጉድ ጓዳ
በሞኛሞኝ ገላው ቆዳው ውስጥ ወሽቆ
ጠየቀ ወለጋን ሐፍረቱን ደብቆ ኩራቱን ዘቅዝቆ።
ኬት አመጣ ብሎ ወደኔ ላከብኝ እያለ ወለጋ
እጅጉን ተደሞ
ሄደ ወደጎጃም ዛሬን ሁነኝ ብሎ ሊማፀነው ቁሞ።
ጎጃምም ተሰምቶት፤ ሰቀቀን ሐዘኑ፤
ደረት እየመታ፤ ቅኔ እያወረደ፤ እንባ እያፈሰሰ
ወግና ኩራቱን በየቦዳው መሀል እየነሰነሰ
ዐባይን ተሻግሮ ከጎንደር ደረሰ።
ፋሲል ላይ ተነጥፎ፤ ጎንደርም ሐዘን ላይ ነበረ ተቀምጦ
ተድላ ልጁ ሙቶ፤ ገናን ክንዱ ታጥፎ፤ በዘመን ተድጦ
ጎጃም መጣ ሲሉት የእዝን የተመኘን ልቡን በታዘበ
የኩራት ካባውን ሊጥል ባንጓበበ
የወንድሙ መምጣት፤ እቅጩ መንስዔ፤ መሆኑን ሲረዳ ረሀብ አበሳ
ጥንትም አልሆነኝም ከእንግዲህ ይበቃኛል ለይሉኝታ አልሳሳ
ብሎ ከኤርትራ እህል ለመበደር በርትቶ ተነሳ።
የዘመዱ እጦት ነበርና እጦቱ በዝቶ ሰቀቀኑ
ኤርትራ ታመመ ደም ጎረፈ ከዓይኑ፡፡
ወደትግራይ ላከ መላ ባገኝ ብሎ ከአደራ ደብዳቤ
“እባክህ ላክልኝ አንድ አቁማዳ እህል ልሞት ነው ተርቤ።”
ትግራይ አስተውሎ አቁማዳው የራሱ መሆኑን ለይቶ
ረሀብ ዕጣቸው የሁል ወንድሞቹ መሆኑን አካቶ
ሐዘኑ አነቀው፤ ትንፋሹ መረረው፣ ትካዜ ሆዱ ገብቶ።
“እኔና ወንድሞቼ” አለ በለዘብታ
ለራሱ እንዲያወራ የራሱን ስሞታ፤
“እኔና ወንድሞቼ ሁላችን . . . ሁላችን
ከባዶ አቁማዳ ነው እሚዛቅ ፍቅራችን
ይህ ነው አንድነታችን ይህ ነው ባህላችን
ዘመን ማዛጋቱ በያንደበታችን።
ለኋላ ትውልዶች ተረት እንዳይመስል ይህ ብካይ እሮሮ
ይህ ጠፍ ስብእና ይህ ስቁይ አእምሮ
እንዳኖረው ያሻኛል ይህንን አቁማዳ ከፍ ካለ ስፍራ
መጥቆ እንደባንዲራ
ምንም ባዶ ቢሆን በውስጡ አይጠፋና የታሪክ አዝመራ።”
ይህንን ተናግሮ ከአክሱም ሐውልት ዘንድ ትግራይ ተጠግቶ
አንዴ እየፀለየ አንዴ እየዘመረ ያለመጠን ተግቶ
ጫፉ ላይ ሰቀለው ያን አቁማዳ አውጥቶ።
1967